NEN 3140 keuring tarieven

In tegenstelling tot nieuwe elektrische installaties (NEN 1010), is er geen wettelijke verplichting om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen. Wel bent u als werkgever, vanuit de Arbowet en vanuit uw verzekeraar, verplicht om een veilige bedrijfsvoering te hanteren. Dat betekent dat u, als werkgever, moet zorgen voor een veilige werkomgeving en voor de veiligheid van uw personeel én bezoekers. Hierbij heeft u te maken met bepaalde wet- en regelgevingen. Wanneer u een NEN 3140 keuring periodiek laat uitvoeren door Sloterplas Bouw voldoet u aan de eisen van de Arbowet en aan die van uw verzekeraar. Een periodieke keuring aan de hand van de NEN 3140 is één van de betere keuringen om de veiligheid van uw elektrische installaties en gereedschappen te waarborgen. De NEN 3140 keuring geeft namelijk de meest praktische invulling aan de eisen die wettelijk of door de verzekeraar gesteld worden.

Waarom is een NEN-keuring belangrijk?

Een NEN-3140 materiaalkeuring is allereerst belangrijk om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Een NEN 3140 keuring verkleint namelijk de kans op brand, letselongevallen,  elektrische schok en uitval bij elektrische installaties en elektrische apparaten. Daarnaast worden NEN-normen door de arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en door de rechter als bindend beschouwd. Vindt er binnen uw onderneming een ongeval plaats en blijkt dat de NEN-norm niet of onvoldoende is gehanteerd, dan kan dit voor u als werkgever verstrekkende gevolgen hebben. Wanneer er toch een incident plaatsvindt is het ook belangrijk om, door een goed opgezet werkproces, te kunnen aantonen dat u alle redelijk te nemen maatregelen ook daadwerkelijk heeft genomen.

Wat is een NEN 3140 keuring?

De NEN 3140 keuring is een keuring (inspectie) die periodiek wordt uitgevoerd aan bestaande elektrische installaties, apparaten, machines, gereedschappen die een spanning hebben van maximaal 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning. Wanneer een bedrijf personeel in dienst heeft moet dat bedrijf ervoor zorgen dat er veilig met elektriciteit gewerkt kan worden. Een NEN 3140 keuring moet worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon die bevoegd is om inspecties uit te voeren. Het doel van deze periodieke inspecties is het bepalen of de elektrische installaties of arbeidsmiddelen voldoen aan technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften. Zoals gezegd verkleint een NEN 3140 keuring de kans op brand, elektrische schok en uitval bij elektrische installaties en elektrische apparaten.

Wilt u een NEN 2140 keuring laten doen in uw onderneming of bedrijf? Vraag dan Sloterplas Management om hulp. Via onderstaand formulier legt u contact om eventuele vragen te stellen maar ook om een afspraak voor een keuring te maken.

Wie mag een NEN 3140 keuring uitvoeren

De NEN 3140 keuring van bestaande elektrische installaties moet worden uitgevoerd door een Vakbekwaam Persoon (VP). Een Voldoende Onderricht Persoon (VOP) mag alleen de keuring uitvoeren voor elektrisch handgereedschap. Een NEN 3140 Vakbekwaam Persoon of een Voldoende Onderricht Persoon moet door de werkgever worden aangewezen. Dit moet worden gedaan volgens het aanwijsbeleid. Wanneer een VP of VOP niet volgens het aanwijsbeleid is aangewezen kan dit voor u, als werkgever, bij calamiteiten, verstrekkende gevolgen hebben. In de nieuwe norm NEN 3140 staat dat elektrotechnische werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van één natuurlijke persoon; de werkverantwoordelijke. Dit mag een medewerker van uw eigen bedrijf zijn, maar ook iemand van een andere organisatie. U kunt de NEN 3140 keuring dus ook laten uitvoeren door Sloterplas Bouw. Een erkende keurmeester (VP) keurt al het materiaal volgens de eisen die de VCA (Veiligheidschecklist Aannemers) stelt.

Hoe vaak moet een NEN 3140 keuring plaatsvinden

Hoe vaak een NEN 3140 keuring moet plaatsvinden is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De leeftijd van de installatie en/of de gereedschappen
  • De kwaliteit van de installatie en/of de gereedschappen
  • De mate van toezicht door een VP of een installatie verantwoordelijke
  • De richtlijnen van de fabrikanten

Wanneer u de NEN 3140 keuring laat uitvoeren door Sloterplas Management kan erkende keurmeester u ook vertellen wat de frequentie van de keuring zou moeten zijn.

Wat kan Sloterplas Bouw voor u betekenen?

Wanneer u Sloterplas Bouw inschakelt om voor u de NEN 3140 keuring te verrichten, wordt deze uitgevoerd door een erkende keurmeester (VP). Alle elektrische installaties en al het elektrische gereedschap wordt dan gekeurd. De goedgekeurde gereedschappen krijgen direct een sticker waarop de datum staat wanneer deze opnieuw gekeurd moet worden.

Naast de NEN 3140 keuring kunt u bij Sloterplas Bouw terecht voor onderhoud, reiniging én reparatie van al uw materialen. U kunt bij Sloterplas Bouw vervangend materiaal huren tijdens de keuring, het onderhoud of de reparatie. Zo kunnen uw werkzaamheden gewoon doorgaan. Het afgekeurde gereedschap kan, als dat mogelijk en gewenst is, direct worden gerepareerd. Dit gebeurt uiteraard altijd in goed overleg met u.

Na afloop van een NEN 3140 keuring ontvangt u een rapport met bevindingen. In dit rapport staan afwijkingen duidelijk en overzichtelijk genoteerd. U kunt in een oogopslag zien hoe de algemene staat van de elektrische gereedschappen en materialen is. U krijgt, als dat nodig is, ook aanbevelingen voor verbetering aan de installaties of gereedschappen. Bestaat er bij één van de machines of materialen direct gevaar voor de veiligheid, dan wordt dit altijd direct gemeld, zodat u actie kunt ondernemen.

Wilt u een NEN 3140 materiaalkeuring laten verrichten door een gespecialiseerd persoon? Vraag dan de deskundige van Sloterplas Management om de keuring te doen. Voor meer informatie of een prijsindicatie kunt u via onderstaand formulier contact opnemen.

Wat zijn NEN 3140 keuring tarieven

De exacte NEN 3140 keuring tarieven hangen af van verschillende aspecten. Als u wilt weten wat de NEN keuring tarieven voor u zijn kunt u daarvoor, geheel vrijblijvend, contact opnemen met Sloterplas Bouw. We bekijken dan samen wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn en wat de NEN 3140 keuring tarieven daarvan voor u zijn.

Een NEN 3140 keuring binnen uw bedrijf is meer dan noodzakelijk!

Wilt u weten wat de keuring NEN 3140 prijs is? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Sloterplas Management om samen te bekijken wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn.

Waarom Sloterplas Bouw?

Snel schakelen is geen probleem voor dit bureau. Door omstandigheden moesten onze plannen last minute aangepast worden en Sloterplas Management kwam met een prachtige oplossing waar wij nog altijd zeer tevreden over zijn.

Yaren Fritz

Wat een kennis hebben deze mensen! Ze zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ze denken graag met je mee.

Mechelina Kuijf

Wij werken al een aantal jaren naar volle tevredenheid samen met Sloterplas Management. Zij zijn ons aanspreekpunt als wij advies nodig hebben over bouwvoorschriften en andere regels in deze sector.

Willemijn Schiffelers

Diensten

Sloterplas Bouw geeft advies over uw bouwproject, van A tot Z. Hieronder leest u meer over onze diensten.

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Objectbeveiliging

Interim Adviseur Bouw

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

NEN-3140 Keuring

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Sloopmanagement

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Trainingen Asbest, Sloop & Bouw