Wat is NEN 3140 en is deze verplicht in Nederland?

NEN staat voor Nederlandse Norm. In Nederland is een periodieke NEN 3140 keuring niet verplicht, maar elk bedrijf in Nederland is volgens de Arbowet wel verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor werknemers. De NEN 3140 geeft de Nederlandse norm aan voor veilige bedrijfsvoering als het gaat om elektrische apparaten, machines en gereedschappen die worden gebruikt in fabrieken, kantoren, bouwplaatsen schepen enz. Het gaat hier om spanningen van maximaal 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning. Het gaat er dus om dat bedrijven en instellingen met personeel in dienst ervoor moeten zorgen dat er veilig met elektriciteit gewerkt kan worden. Daarom is het belangrijk dat er binnen een bedrijf een installatie- of werkverantwoordelijke is aangesteld. Zo niet, dan zijn er bepaalde regels waar een bedrijf zich aan moet houden.

NEN 3140 ook ‘verplicht’ door verzekeraars

Wordt in bedrijven gewerkt met elektrische machines, dan moeten deze volgens de NEN voldoen alle veiligheids- en gezondheidseisen. Veel brandgevallen worden veroorzaakt door een gebrekkige installatie. Daarom eisen steeds meer verzekeraars een NEN 3140 keuring. Heeft u als bedrijf een NEN 3140 certificaat, dan geeft dat aan dat u voldoende instructie heeft gehad. Dat zorgt ervoor dat u als werkgever juridisch en verzekeringstechnisch altijd goed zit. Voor de Arbodienst gelden meer regels aan een NEN 3140 certificaat. Ook een aanwijsbeleid en juiste bedrijfsvoering zijn eisen waaraan moet worden voldaan. De NEN-norm moet serieus worden uitgevoerd en er moet ruimte zijn voor eventuele preventiemaatregelen. De taak van de Arbeidsinspectie is om dit te controleren, maar helaas komt de Arbeidsinspectie pas kijken als er een ongeluk is gebeurd. Met NEN 3140 kan het bedrijf bij de rechter altijd aantonen dat alles goed is geregeld.

Wilt u een NEN 2140 keuring laten doen in uw onderneming of bedrijf? Vraag dan Sloterplas Bouw om hulp. Via onderstaand formulier legt u contact om eventuele vragen te stellen maar ook om een afspraak voor een keuring te maken.

Hoe zit dat met een zelfstandig ondernemer (zzp’er)

Wanneer u als zzp’er werkzaamheden uitvoert, hoeft u niet te voldoen aan de NEN 3140 norm. Maar als een bedrijf een zzp’er inhuurt, dan is het bedrijf verantwoordelijk voor de zzp’er en dan moet deze wel volgens de NEN 3140 norm werken. Dat zal in de meeste gevallen echter (nog) niet zo zijn. Thuis mag u ook met alle elektrische apparaten werken zonder de NEN 3140 eis. Dat mag u echter alleen doen als u hiermee niemand in gevaar brengt.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 bestaat dus eigenlijk uit drie onderwerpen, namelijk:

  • Elektrische installaties moeten veilig zijn bij gebruik
  • Elektrische gereedschappen moeten veilig zijn bij gebruik
  • Personen die met en aan elektrische machines of gereedschappen werken, moeten instructies hebben gehad over veiligheid en veilig werken

Om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen, moet er periodiek inspectie worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon. Een inspectie bestaat uit een visueel deel, een meting en een test. Ook alle elektrische apparaten dienen periodiek gekeurd te worden. Deze keuring mag worden gedaan door een ‘voldoende’ onderricht persoon en vindt op dezelfde manier plaats als het keuren van de elektrische installaties. Personen die werken aan en met elektrische machines moeten periodiek worden geïnstrueerd over de gevaren. Medewerkers die elektrotechnisch werk uitvoeren moeten worden geïnstrueerd en schriftelijk worden aangewezen.

Wat is een NEN 3140 keuring?

Een NEN-keuring is een periodieke keuring aan alle bestaande elektrische installaties én gereedschappen, waarbij deze worden gecontroleerd op diverse aspecten die zijn gericht op een veilige bedrijfsvoering. Deze NEN 3140 keuring moet worden uitgevoerd door een ervaren, vakbekwaam en deskundig persoon. Na afloop van een NEN 3140 keuring ontvangt u een rapport met bevindingen waaruit valt op te maken hoe de algemene staat van de elektrische installatie en gereedschappen is. U krijgt, als dat nodig is, ook aanbevelingen voor verbetering aan de installaties of gereedschappen. Deze NEN 3140 materiaalkeuring is belangrijk voor de continuïteit van uw bedrijf en moet worden uitgevoerd aan alle arbeidsmiddelen die u als werkgever beschikbaar stelt aan een werknemer. Voldoet uw bedrijf niet aan de NEN 3140 normen, dan kan dit bij een ongeval in uw bedrijf of met één van uw werknemers verstrekkende gevolgen hebben.

Wilt u een NEN 3140 materiaalkeuring laten verrichten door een gespecialiseerd persoon? Vraag dan de deskundigen van Sloterplas Bouw om de keuring te doen. Voor meer informatie of een prijsindicatie kunt u via onderstaand formulier contact opnemen.

Laat een NEN 3140 keuring altijd uitvoeren door een erkend keurmeester

Gezien het bovenstaande is het verstandig om een erkende keurmeester de NEN 3140 keuring te laten uitvoeren. Sloterplas Bouw heeft de mogelijkheid om al uw materiaal te keuren volgens de eisen die worden gesteld. Alle gekeurde materialen worden voorzien van een sticker met daarop de datum van de keuring. Zo is het direct duidelijk dat er een NEN-keuring heeft plaatsgevonden en wanneer die keuring weer uitgevoerd zou moeten worden. Natuurlijk ontvangt u van de keurmeester ook een uitgebreid rapport met, als dat nodig is, aanbevelingen voor verbetering. Sloterplas Bouw kan niet alleen NEN-keuringen uitvoeren, maar kan ook het onderhoud, reiniging en reparatie van alle materialen voor u verrichten. Wanneer dat nodig is, kunt u hier ook vervangende materialen huren zodat doorgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijft.

Een NEN 3140 keuring binnen uw bedrijf is meer dan noodzakelijk!

Wilt u weten wat de keuring NEN 3140 prijs is? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Sloterplas Bouw om samen te bekijken wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn.

Diensten

Sloterplas Bouw geeft advies over uw bouwproject, van A tot Z. Hieronder leest u meer over onze diensten.

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Objectbeveiliging

Interim Adviseur Bouw

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

NEN-3140 Keuring

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Sloopmanagement

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Trainingen Asbest, Sloop & Bouw

Waarom Sloterplas Bouw?

Snel schakelen is geen probleem voor dit bureau. Door omstandigheden moesten onze plannen last minute aangepast worden en Sloterplas Management kwam met een prachtige oplossing waar wij nog altijd zeer tevreden over zijn.

Yaren Fritz

Wat een kennis hebben deze mensen! Ze zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ze denken graag met je mee.

Mechelina Kuijf

Wij werken al een aantal jaren naar volle tevredenheid samen met Sloterplas Management. Zij zijn ons aanspreekpunt als wij advies nodig hebben over bouwvoorschriften en andere regels in deze sector.

Willemijn Schiffelers