Asbestonderzoek

Met een asbestonderzoek krijgt u meer informatie over de potentiële risico’s die asbest in uw pand met zich meebrengt. Het is niet altijd nodig om asbest te verwijderen, daarom is een onderzoek altijd raadzaam. Uit het onderzoek komt naar voren in hoeverre asbest aanwezig is in het pand, of dit zich binnen het pand verspreidt, en welke gezondheidsrisico’s het met zich meebrengt.

Bij het asbestonderzoek worden diverse onderzoekstechnieken gebruikt. Zo nemen wij onder andere monsters van het materiaal af, zodat wij deze in het laboratorium kunnen onderzoeken. Het materiaal wordt zorgvuldig geïnspecteerd, waarbij onder andere de verspreiding van asbestvezels kan worden aangegeven.

Asbestonderzoek is verplicht

Asbest mag uitsluitend verwijderd worden nadat er een asbestonderzoek is uitgevoerd. Dit is wettelijk vastgelegd in verband met potentiële risico’s die gedurende de verwijdering naar voren kunnen komen. Wij kunnen de asbest ook verwijderen nadat er uit het onderzoek is gebleken dat dit gezondheidsrisico’s oplevert. Hierbij voeren wij de aanbesteding tot en met toezicht en uiteindelijk ook de oplevering uit.

Onderzoeksrapportage

Tijdens het asbestonderzoek wordt gekeken naar het materiaal en de eventuele verspreiding hiervan. Dit komt ten goede bij de uiteindelijke verwijdering van het materiaal, omdat op dat moment al het risicovolle materiaal binnen uw pand wordt verwijderd. In de rapportage vindt u onder andere foto’s van de plekken waar asbest aanwezig is, een overzicht van alle asbesthoudende materialen, tekeningen van de risicovolle plekken en de verwijderingsmethoden die noodzakelijk zijn.

Met onze rapportage kunt u direct een omgevingsvergunning aanvragen zodat de asbest zonder veiligheidsrisico’s kan worden verwijderd. Dit geldt ook voor een sloopmelding. U kunt het daarbij ook laten opnemen in een bestek. De onderzoeksrapportage zal digitaal worden doorgestuurd, inclusief foto’s, tekeningen en verwijderingsmethoden. Dit wordt als PDF aangeleverd. Bij het onderzoek wordt rekening gehouden met alle wettelijke eisen voor het uitvoeren van een asbestonderzoek (staatscourant 64906 d.d. 30 november 2016).

Inzichten asbestonderzoek

Het belangrijkste onderdeel van een asbestonderzoek is het onderzoeken van de veiligheidsrisico’s die op dit moment binnen het pand spelen. Alleen op basis daarvan kan duidelijk worden of er al sprake is van gezondheidsrisico’s (en of mensen die recentelijk in het pand aanwezig waren in aanraking zijn gekomen met dit materiaal). Het is niet in alle situaties noodzakelijk dat de asbest verwijderd wordt, dit is uitsluitend het geval wanneer er geen sprake is van verspreiding, er de komende tijd geen werkzaamheden in het pand plaatsvinden of er ook geen mensen in het pand aanwezig zijn. Toch is het in de meeste situaties toch raadzaam om het materiaal zo snel mogelijk te laten verwijderen.

Al deze inzichten komen door middel van een asbestonderzoek naar voren. Zo verkrijgen wij inzicht in de benodigde stappen om het materiaal op de juiste manier te verwijderen. Daarbij kunnen wij aangeven of het pand tot aan de verwijdering toegankelijk is voor het publiek of dat deze de komende tijd afgesloten dient te worden. Indien u ervoor kiest om een andere partij in te huren voor het laten verwijderen van het materiaal, kunt u hier met het asbestonderzoek terecht. Zij kunnen op basis van de aangegeven essentiële verwijderingsmethodes direct op veilige wijze aan de slag.

Diensten

Sloterplas Bouw geeft advies over uw bouwproject, van A tot Z. Hieronder leest u meer over onze diensten.

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Objectbeveiliging

Interim Adviseur Bouw

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

NEN-3140 Keuring

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Sloopmanagement

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Trainingen Asbest, Sloop & Bouw

Waarom Sloterplas Bouw?

Sloterplas Bouw heeft ons geholpen met het verzamelen van de benodigde gegevens toen bleek dat er asbest aanwezig was in een bedrijfspand dat wij wilden laten slopen. Zo konden wij de vergunning hiervoor snel regelen.

Bertjan Uitendaal

In drukke tijden kunnen wij altijd een beroep doen op de mensen van Sloterplas Bouw. Op deze manier hebben zij ons al verschillende malen geholpen, zelfs met lastige vraagstukken die veel specialistische kennis vragen.

Nienke van Heerde

Wij werken al een aantal jaren naar volle tevredenheid samen met Sloterplas Bouw. Zij zijn ons aanspreekpunt als wij advies nodig hebben over bouwvoorschriften en andere regels in deze sector.

Sidi Baauw