Asbestinventarisatierapport

Wanneer u aan het werk gaat in een pand of gebouw waar wordt vermoed dat er asbest aanwezig is dan moet u dat gebouw laten onderzoeken. Van dat onderzoek moet dan een rapport gemaakt worden. Dit noemt men een asbestinventarisatierapport. In veel gevallen is niet op het eerste oog zichtbaar dat er asbest in een pand aanwezig is. Materialen met asbest worden op de meest onverwachte plaatsen ontdekt en dat is de reden dat alleen een deskundige deze kan aanwijzen. Het is mogelijk dat asbesthoudende materialen pas tijdens destructief onderzoek zichtbaar worden. Voor dit onderzoek wordt de bouwkundige staat van een pand met opzet aangetast om te kijken of er asbest aanwezig is. Denk hierbij aan asbestcement dat is verwerkt in funderingen bijvoorbeeld.

Wilt u een asbestonderzoek laten verrichten en daaropvolgend een asbestinventarisatierapport ontvangen? Neem dan via onderstaand formulier contact op met Sloterplas Bouw.

Het asbestinventarisatierapport

Na een asbestonderzoek is het verplicht om hiervan een rapportage op te stellen; het asbestinventarisatierapport dus. In dit rapport moeten alle materialen en andere relevante informatie staan die te maken hebben met asbest. U moet een asbestinventarisatierapport dan ook altijd nakijken op:

 • Kwaliteit
 • Volledigheid
 • Representativiteit

Het uitvoeren van het onderzoek, de inventarisatie hiervan en de rapportage moeten worden uitgevoerd volgens de SC 540 richtlijn. Het bedrijf dat de inventarisatie uitvoert moet geregistreerd staan bij de Stichting Certificatie Asbest (Ascert). Zowel de inventariseerder als de technisch eindverantwoordelijke van het bedrijf moeten over een geldig certificaat (DIA) beschikken. De certificeringseisen gelden dus voor zowel het inventariserende bedrijf, de inventariseerder en het asbestinventarisatierapport!

Gebouw renoveren of slopen? Schakel een DIA in

Heeft u als bouwbedrijf de opdracht om bij een bouwproject aan de gang te gaan waar de aanwezigheid van asbest wordt vermoed? Dan is het belangrijk dat u hier met de grootst mogelijke zorg aan de gang gaat. Wanneer u geen Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) in dienst heeft, dan kunt u deze voor kortere of langere termijn inhuren bij Sloterplas Bouw. Deze DIA zorgt ervoor dat alle asbest gerelateerde werkzaamheden die worden uitgevoerd ook daadwerkelijk volgens de wet- en regelgeving worden uitgevoerd. De professionele DIA’s van Sloterplas Bouw zijn flexibel inzetbaar en zijn op de hoogte van de strenge, steeds veranderende wet- en regelgeving over asbest. Zeker bij sloopwerkzaamheden bij gebouwen van vóór 1994 is het belangrijk om vooraf te onderzoeken of er in dat pand asbest aanwezig is. Laat die inventarisatie uitvoeren door een DIA van Sloterplas Bouw en u ontvangt hiervan een asbestinventarisatierapport geheel volgens de wettelijke richtlijnen.

Wilt u een asbestonderzoek laten verrichten en daaropvolgend een asbestinventarisatierapport ontvangen? Neem dan via onderstaand formulier contact op met Sloterplas Bouw.

De voordelen van het inhuren van een DIA

Moet er iemand een pand of woning onderzoeken op de aanwezigheid van asbest? Huur dan een expert in via Sloterplas Bouw. U weet dan zeker dat u iemand inhuurt die:

 • gekwalificeerd is als inspecteur of adviseur;
 • up-to-date gecertificeerd is;
 • jarenlange ervaring en uitgebreide kennis heeft over asbestsanering en/of asbestinventarisatie;
 • niet alleen toezicht houdt, maar kan ook advies geven en voor begeleiding bij elk project kan zorgen.

Een DIA en een DTA voor asbest gerelateerde werkzaamheden

Een DIA, een Deskundig Inventariseerder Asbest verricht andere werkzaamheden dan een DTA, Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. De DIA zorg ervoor dat alle asbest gerelateerde materialen worden opgespoord en beschreven in het asbestinventarisatierapport. Een DTA is leidinggevende bij het verwijderen van asbest en is in het bezit van het certificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Bouwpersoneel is over het algemeen niet in het bezit van een DTA-diploma. Daarom kunt u bij Sloterplas Bouw een DTA’er inhuren die deze taak voor u uitvoert. Zo weet u zeker dat de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd ook gaan zoals deze wettelijk zijn voorgeschreven. Alle DTA’ers van Sloterplas Bouw zijn gespecialiseerd en daardoor weet u zeker dat u:

 • Een deskundige leiding geeft tijdens asbestsaneringen
 • Deze DTA’er alles weet van de wet- en regelgeving over asbest
 • Dat risico’s voor mens én milieu zoveel mogelijk beperkt zijn tijdens asbestsaneringen
 • Dat u volledig op de hoogte wordt gehouden door communicatie en rapportages
 • De DTA’er toezicht houdt op het gebruik van PBM en alle veiligheidsmaatregelen
 • Dat het asbesthoudende materiaal op correcte manier wordt afgevoerd waarvan registratie wordt gemaakt

Veiligheid en zekerheid voor alles bij asbestsanering

Vooral bij de aanwezigheid van asbest in een pand is veiligheid geboden. Daarom moeten uw werknemers de zekerheid hebben dat er geen asbesthoudende materialen meer in het pand aanwezig zijn als ze hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Heeft u zelf geen deskundige voor asbestinventarisatie in dienst dan kunt u deze inhuren via Sloterplas Bouw. U weet dan zeker dat de inventarisatie volgens wettelijke regels wordt uitgevoerd en u ontvangt hiervan volgens wettelijke regels een asbestinventarisatierapport. Wilt u ook asbest laten verwijderen, dan kunt u, om op deze werkzaamheden toezicht te houden, een DTA’er inhuren bij Sloterplas Bouw. Ook bent u er dan zeker van dat deze werkzaamheden volgen de wettelijke regels worden uitgevoerd. Met het inhuren van gecertificeerd personeel zorgt u voor veiligheid en zekerheid bij uw eigen personeel. Wilt u meer weten over het asbestinventarisatierapport of het inhuren van een DIA of DTA, dan kunt u hiervoor vrijblijvend contact opnemen met Sloterplas Bouw.

Wilt u een asbestonderzoek laten verrichten en daaropvolgend een asbestinventarisatierapport ontvangen? Neem dan via onderstaand formulier contact op met Sloterplas Bouw.

Diensten

Sloterplas Bouw geeft advies over uw bouwproject, van A tot Z. Hieronder leest u meer over onze diensten.

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Objectbeveiliging

Interim Adviseur Bouw

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

NEN-3140 Keuring

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Sloopmanagement

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Trainingen Asbest, Sloop & Bouw

Waarom Sloterplas Bouw?

Sloterplas Bouw heeft ons geholpen met het verzamelen van de benodigde gegevens toen bleek dat er asbest aanwezig was in een bedrijfspand dat wij wilden laten slopen. Zo konden wij de vergunning hiervoor snel regelen.

Bertjan Uitendaal

In drukke tijden kunnen wij altijd een beroep doen op de mensen van Sloterplas Bouw. Op deze manier hebben zij ons al verschillende malen geholpen, zelfs met lastige vraagstukken die veel specialistische kennis vragen.

Nienke van Heerde

Wij werken al een aantal jaren naar volle tevredenheid samen met Sloterplas Bouw. Zij zijn ons aanspreekpunt als wij advies nodig hebben over bouwvoorschriften en andere regels in deze sector.

Sidi Baauw