Asbestadvies Sloterplas Bouw

Asbest is een natuurlijk product en werd, vanwege zijn nuttige eigenschappen, tot 1994 vaak gebruikt in gebouwen, woningen en installaties. Asbest is namelijk sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop. Er is géén gevaar voor de gezondheid als asbest in een gebonden (hele) staat blijft. Wordt asbest echter wél beschadigd dan kunnen er vezels vrijkomen die bij inademen grote gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken. Asbestvezels zijn zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn. Door blootstelling aan asbest kunnen verschillende asbestziektes ontstaan zoals Mesothelioom, longkanker en asbestose. De risico’s op blootstelling aan asbest is goed beheersbaar. U hoeft feitelijk alleen te onderzoeken waar het asbest zit en dan kunt u de maatregelen nemen die nodig zijn om veilig te kunnen werken. Sloterplas Bouw heeft professionals is dienst die u kunnen voorzien van het juiste asbestadvies.

Sloterplas Bouw heeft experts in huis voor het uitvoeren van asbest inventarisaties. Wij kunnen met een team van ervaren professionals een snel en betrouwbaar asbestonderzoek verrichten en u hierover een goed asbest advies geven.

Asbestadvies

Sloterplas Bouw heeft experts in huis voor het uitvoeren van asbest inventarisaties. Wij kunnen met een team van ervaren professionals een snel en betrouwbaar asbestonderzoek verrichten en u hierover een goed asbest advies geven.

Asbestinventarisatie

Wanneer u werkzaamheden gaat verrichten aan een gebouw van vóór 1994 dan bestaat de mogelijkheid dat zich in dat gebouw asbest bevind. Sloterplas Bouw heeft DIA’s (Deskundig Inventariseerder Asbest) in dienst die voor u een asbestinventarisatie kunnen doen. Een DIA kan meerdere werkzaamheden uitvoeren waaronder:

 • Asbest analyses uitvoeren volgens NEN2990 en NEN2991 (de wettelijke asbestnormen)
 • Monsters nemen van asbestverdachte materialen
 • De plekken waar een monster is genomen fixeren, met bijvoorbeeld spuitlijm
 • Kalibraties en luchtmetingen uitvoeren
 • Materialen ordenen en schoonhouden (punttang, monsterzakjes, schoonmaakdoeken, masker, stofzuiger, tape, handschoenen)
 • Licht- en microscooponderzoek uitvoeren
 • Risicobeoordelingen en urgentiebepalingen opstellen
 • Asbest saneringen begeleiden
 • Adviseren leidinggevende of opdrachtgever over de aanpak van asbestsanering of verwijdering
 • Bevindingen rapporteren aan leidinggevende of opdrachtgever
 • Asbestsanering voorbereiden samen met de asbestverwijderaar

Advies en als het nodig is ook begeleiding bij asbestverwijdering

U ontvangt van de DIA altijd een asbestinventarisatie rapport. Aan de hand van dit rapport kunt u, indien nodig samen met de DIA, bepalen óf en hoe u het asbest gaat verwijderen. Onze DIA’s geven u ook praktische adviezen en kunnen helpen met het maken van een plan van aanpak. Dagelijks begeleiden de DIA’s van Sloterplas Management deskundig en professioneel asbest saneringen én asbest inventarisaties. De DIA’s zijn gekwalificeerde en gecertificeerde inspecteurs zijn en ruime ervaring hebben. Door regelmatige scholing zijn ze precies op de hoogte van regel- en wetgeving rondom asbest. Wanneer u een van onze specialisten inhuurt, zal deze zorgen voor het asbest probleem terwijl uw eigen personeel door kan gaan met hun eigen werkzaamheden. Hierdoor lopen de werkzaamheden die u moet uitvoeren geen vertraging op.

Heeft u asbestadvies nodig of hulp bij het verwijderen van asbest? Vul dan het onderstaande formulier in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Asbest verwijderen

In Nederland is het verwijderen van asbest aan strenge regels gebonden. Dat moet ook wel want asbest kan veel gezondheidsproblemen opleveren. Wanneer u asbest tegenkomt bij een bouwproject dan moeten er speciale maatregelen worden getroffen om het asbest te verwijderen. Het is verplicht dat er een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) aanwezig is om toezicht te houden op deze werkzaamheden. Deze persoon moet gecertificeerd zijn. De DTA’s van Sloterplas Bouw zijn gecertificeerd en hebben de kennis én de nodige ervaring in huis om alle maatregelen te treffen om de asbestverwijdering volgens de wet- en regelgeving veilig uit te voeren. Een DTA is gespecialiseerd in:

 • Het geven van advies,
 • Het bewaken van de voortgang van het project
 • Rapportages opstellen over resultaten
 • Het deskundig leidinggeven tijdens de asbestsanering
 • De wet- en regelgeving rondom asbest
 • Het beperken van risico’s niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren
 • Het communiceren met personeel en leidinggevenden

De DTA zorgt bovendien voor het naleven van veiligheidsmaatregels, het toezicht houden op het dragen van PBM’s en de correcte registratie van asbesthoudend materiaal dat wordt afgevoerd.

Van asbestadvies tot ondersteuning

Bij Sloterplas Bouw hebben we professionals (DIA’S én DTA’s) die u kunnen ondersteunen tijdens het hele proces. Zij kunnen u helpen met het:

 • Inventariseren van aanwezigheid asbest
 • Indienen van sloopmelding bij gemeente of omgevingsdienst
 • Saneren van geïnventariseerd asbest
 • Op de juiste manier afvoeren van asbest
 • De uitgevoerde sanering administratief afhandelen bij gemeente of omgevingsdienst

Wij kunnen alle werkzaamheden rondom het saneren of verwijderen van asbest voor u begeleiden of uitvoeren. U heeft dan alleen met die DTA of DIA te maken en die is bovendien uw contactpersoon voor het hele traject.

Asbestadvies van begin tot eind

Onze DTA of DIA kan u gedurende het hele proces voorzien van asbestadvies. U bent, zodra asbest in beeld is, altijd verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. U bent, als asbest aanwezig is, ook verplicht om het asbest te saneren of te verwijderen. Bovendien is het verplicht dat er minimaal één gecertificeerd persoon op de bouw aanwezig is. Uw bedrijf loopt een zeer grote kans op een (hoge) boete als u aan de gang gaat met het verwijderen of saneren van asbest zonder een gecertificeerd persoon op de bouw. Als u één (of meerdere) professionals van ons inhuurt, krijgt u bovendien tijdens het hele proces asbestadvies en daarmee kunt u veel geld besparen. Sloterplas Bouw is een betrouwbare partner voor asbestadvies en ondersteuning tijdens het hele project!

Wilt u weten wat de experts van SLPM voor u kunnen betekenen op dit gebied? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Sloterplas Bouw om samen te bekijken wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn.

Diensten

Sloterplas Bouw geeft advies over uw bouwproject, van A tot Z. Hieronder leest u meer over onze diensten.

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Objectbeveiliging

Interim Adviseur Bouw

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

NEN-3140 Keuring

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Sloopmanagement

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Trainingen Asbest, Sloop & Bouw

Waarom Sloterplas Bouw?

Sloterplas Bouw heeft ons geholpen met het verzamelen van de benodigde gegevens toen bleek dat er asbest aanwezig was in een bedrijfspand dat wij wilden laten slopen. Zo konden wij de vergunning hiervoor snel regelen.

Bertjan Uitendaal

In drukke tijden kunnen wij altijd een beroep doen op de mensen van Sloterplas Bouw. Op deze manier hebben zij ons al verschillende malen geholpen, zelfs met lastige vraagstukken die veel specialistische kennis vragen.

Nienke van Heerde

Wij werken al een aantal jaren naar volle tevredenheid samen met Sloterplas Bouw. Zij zijn ons aanspreekpunt als wij advies nodig hebben over bouwvoorschriften en andere regels in deze sector.

Sidi Baauw