Asbestverwijdering door een specialist

Asbest kan ontzettend gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom wil de overheid asbestdaken vanaf 2024 verbieden. Aangezien deze delfstof voor ernstige ziektes kan zorgen, dient de verwijdering van asbest op de juiste manier te gebeuren. Dan loopt u geen onnodige risico’s om ziek te worden. Bovendien kan de overheid een fikse boete uitdelen bij de onjuiste sanering van asbest. Bij Sloterplas Bouw hebben we Deskundig Inventariseerders Asbest en Deskundig Toezichthouders Asbestverwijdering in huis om u te begeleiden bij het asbest verwijderen.

Wat is asbest?

Vanaf 1945 tot in de jaren 80 werd de delfstof asbest vanwege de gunstige eigenschappen veel toegepast in gebouwen, woningen en installaties. Het is goedkoop, sterk, slijtvast, isolerend en brandwerend. Asbest bestaat uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezelachtige structuur is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen van asbestmateriaal. Vooral tijdens de wederopbouw en groei na de Tweede Wereldoorlog was asbest een geliefd product. Ook nu zijn nog overal in Nederland asbesthoudende toepassingen te vinden, vooral in gebouwen van voor 1994.

Een risico voor de volksgezondheid

Naast de positieve eigenschappen, heeft asbest een groot negatief kenmerk: het vormt een risico voor de volksgezondheid. Dit was de reden dat er in 1994 een totaalverbod kwam op de import, productie en het gebruik van asbest. Zolang de delfstof in gebonden toestand is, loopt niemand gevaar. Maar zodra de asbestvezels losraken, kunnen ze in de kleine luchtwegen en longblaasjes terechtkomen.

Er zit vooral een hoog gezondheidsrisico aan asbestdaken, omdat die door weer en wind beschadigd kunnen raken. Bovendien slijten ze. Hierdoor kunnen diverse ziektes ontstaan, zoals longkanker en asbestose. Dit openbaart zich pas jaren nadat iemand in aanraking is geweest met asbest. Een sluipmoordenaar dus.

Asbestinventarisatie

Verwijderen van asbest is dus van belang voor de volksgezondheid. Het proces van het verwijderen/saneren van asbesthoudende materialen begint altijd met een asbestinventarisatie. In dit onderzoek wordt door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) gekeken of en waar er asbest in een gebouw aanwezig is. In sommige gevallen is het namelijk raadzaam om asbest te laten zitten, bijvoorbeeld als het zich niet kan mengen met de buitenlucht, omdat het daar geen schade kan aanrichten. Daarnaast wordt tijdens de asbestinventarisatie gecontroleerd of de asbest niet is beschadigd.

Als uit het rapport van de DIA blijkt dat de asbest kan en mag worden verwijderd, is het verstandig om een officieel asbestverwijderingsbedrijf in te huren. Onder begeleiding van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) van Sloterplas Management wordt de asbest op een veilige manier verwijderd. De DTA houdt een rapport bij hoe de sanering verlopen is en hoe de asbest is verpakt en afgevoerd.

Een specialist inhuren

Wilt u een gebouw of woning van voor 1994 slopen, dan is de kans groot dat u asbest zult aantreffen, bijvoorbeeld in vloerbedekkingen, schoorsteenpijpen, daken en apparaten. Laat onze specialisten in dat geval inventariseren en toezicht houden. Wilt u meer weten over onze werkwijze of onze certificering?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We staan u graag te woord.

Diensten

Sloterplas Bouw geeft advies over uw bouwproject, van A tot Z. Hieronder leest u meer over onze diensten.

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Objectbeveiliging

Interim Adviseur Bouw

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

NEN-3140 Keuring

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Sloopmanagement

Sloterplas Bouw adviseert u bij tal van bouwgerelateerde zaken.

Trainingen Asbest, Sloop & Bouw

Waarom Sloterplas Bouw?

Sloterplas Bouw heeft ons geholpen met het verzamelen van de benodigde gegevens toen bleek dat er asbest aanwezig was in een bedrijfspand dat wij wilden laten slopen. Zo konden wij de vergunning hiervoor snel regelen.

Bertjan Uitendaal

In drukke tijden kunnen wij altijd een beroep doen op de mensen van Sloterplas Bouw. Op deze manier hebben zij ons al verschillende malen geholpen, zelfs met lastige vraagstukken die veel specialistische kennis vragen.

Nienke van Heerde

Wij werken al een aantal jaren naar volle tevredenheid samen met Sloterplas Bouw. Zij zijn ons aanspreekpunt als wij advies nodig hebben over bouwvoorschriften en andere regels in deze sector.

Sidi Baauw